พระมเหศวร เนื้อชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี