เหรียญเจ้าพ่อเจตคุปต์ หลังพระยมทรงสิงห์ (ตรากรมราชทัณฑ์สร้างในวาระกรมราชทัณฑ์ครบรอบ๙๙ปี) เนื้อเงิน

เหรียญเจ้าพ่อเจตคุปต์ หลังพระยมทรงสิงห์ (ตรากรมราชทัณฑ์สร้างในวาระกรมราชทัณฑ์ครบรอบ๙๙ปี) เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ