เหรียญเจ้าพ่อเจตคุปต์ หลังพระยมทรงสิงห์ (ตรากรมราชทัณฑ์สร้างในวาระกรมราชทัณฑ์ครบรอบ๙๙ปี) เนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๑๖๔ เหรียญ

เหรียญเจ้าพ่อเจตคุปต์ หลังพระยมทรงสิงห์ (ตรากรมราชทัณฑ์สร้างในวาระกรมราชทัณฑ์ครบรอบ๙๙ปี) เนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๑๖๔ เหรียญ