เหรียญดวงมหาราชปราชญ์รัตนโกสินทร์ ร.5 วัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงผิวไฟพิมพ์เล็กพร้อมซองเดิม

 

[ ชื่อพระ ] เหรียญดวงมหาราชปราชญ์รัตนโกสินทร์ ร.5 วัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงผิวไฟพิมพ์เล็กพร้อมซองเดิม
[ รายละเอียด ] เหรียญดวงมหาราชปราชญ์รัตนโกสินทร์ ร.5  วัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงผิวไฟพิมพ์เล็กพร้อมซองเดิม จัดสร้างมงคลภิเษก-พุทธาภิเษกพิธีเดียวกับเจ้าสัวรุ่น2 ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระพักตร์เฉียงเล็กน้อย ด้านหลังเป็นดวงพระราชสมภพ สร้างขึ้น 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (ทองคำหนักประมาณ 1 บาท) และขนาดเล็ก (ทองคำหนักประมาณ 8 กรัม) รูปเหรียญเป็นรูปทรง ไข่ขนาดงดงาม ฝีมือช่าง โสภณ ศรีรุ่งเรือง บรรจงแกะแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตมาก และโอกาสนี้ได้สร้างแบบพิเศษขึ้น คือ เหรียญทองคำลงยาแบบราชาวดี ซึ่งงดงามมาก มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งจะสร้างเฉพาะเท่าที่สั่งจองเท่านั้น ทั้งสองขนาดมีลักษณะเนื้อที่สร้าง และจำนวนการสร้างเท่าๆ กัน ดังนี้ 1.เนื้อทองคำลงยาราชาวดี 250 เหรียญ 2.เนื้อทองคำ 250 เหรียญ 3.เนื้อเงิน 1,000 เหรียญ 4.เนื้อนวโลหะ 2,000 เหรียญ 5.เนื้อทองแดง 5,000 เหรียญ พิธีพุทธา-มังคลาภิเษก คณะกรรมการ ซึ่งมี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เป็นประธานการสร้างฝ่ายฆราวาส ได้นำมงคลวัตถุชุดนี้ทั้งหมดไปให้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แผ่เมตตาจิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2535 ทำพิธีพุทธามังคลาภิเษก ณ โบสถ์วัดกลางบางแก้ว ในเวลา 13.39 น. อันได้ตำแหน่ง “มหัทธโนฤกษ์” คือฤกษ์แห่งผู้มีทรัพย์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานจุดเทียนชัย และได้นิมนต์พระคณาจารย์มาร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษก จำนวน 76 รูป ดังนี้คือ 1. พระครูสิริชัยคณารักษ์ (สนั่น) เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2. พระอาจารย์เจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม 3. พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 4. พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม 5. พระครูเกษมธรรมรักษ์ (ยะ) วัดท่าข้าม จ.นครปฐม 6. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม 7. พระครูปุริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 8. พระครูวิชัยวุฒิคุณ (ดี) วัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม 9. พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม 10. พระครูสุนทรวุฒิคุณ (พุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม 11. พระครูชัยสิทธิ์วิศาล (ลำเจียก) วัดศาลาตึก จ.นครปฐม 12. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม 13. พระครูกาญจโนปมคุณ (ลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 14. พระราชญาณรังสี (หลวงตาจันทร์) วัดป่าชัยรังสี 15. พระราชมงคลญาณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 16. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ 17. หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา 18. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 19. พระราชสิงหคณาจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 20. พระครูอินทคณานุสรณ์ (เจ็ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี 21. พระครูวิชาญชัยคุณ (สำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า 22. หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว จ.ชัยนาท 23. หลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ จ.ชัยนาท 24. หลวงพ่อบุญตา วัดโคกเกตุ จ.ลพบุรี 25. หลวงพ่อต่วน วัดตะวันเย็น จ.ลพบุรี 26. หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.ลพบุรี 27. พระครูนิวาตธรรมโกศล (แนม) วัดเขาหน่อ จ.นครสวรรค์ 28. หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จ.นครสวรรค์ 30. พระครูนิยุตธรรมกิจ (เศียร) วัดอินทาราม จ.นครสวรรค์ 31. หลวงพ่อเสน่ห์ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 32. หลวงพ่อตี๋ วัดสังกัสคีรี จ.อุทัยธานี 33. พระครูอุทัยคณาภิรักษ์ (ประชุม) วัดพิชัยปุรณาราม 34. พระครูวิรุฬห์ หิรัญพงษ์ (เชื้อ) วัดคงคาราม จ.พิจิตร 35. พระครูสุตพลวิจิตร (คร่ำ) วัดวังหว้า จ.ระยอง 36. พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์ (รวย) วัดท่าเรือแกลง จ.ระยอง 37. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี 38. พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี 39. พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี 40. พระครูภาวนาวรกิจ (เล็ก) วัดเขาดิน จ.กาญจนบุรี 41. พระครูสุคนธศีลคุณ (หอม) วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง 42. พระครูนนทสิทธิการ (ประสิทธิ์) วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี 43. พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (เชิญ) วัดโคกทอง 44. พระครูเกษมคณาภิบาล (มี) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 45. พระครูสิริปุญญาธร (วิชัย) วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา 46. พระครูสังฆรักษ์ (เฉลิม) วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 47. พระครูนนทกิจวิบูลย์ วัดปากน้ำ จ.นนทบุรี 48. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (เก๋) วัดแม่น้ำ จ.สมุทรสงคราม 49. พระครูสุนทรจริยาวัตร (ม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี 50. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม 51. หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 52. หลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี 53. ครูบาสร้อย วัดสันติคีรี ท่าสองยาง จ.ตาก 54. ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่ 55. พระครูไพโรจน์รัตโนบล (บุญมี) วัดสระประสานสุข 56. หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 57. หลวงปู่พั่ว วัดบ้านนาเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 58. หลวงปู่กิ วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 59. พระครูเกษมธรรมญาณ (นำ) วัดท่ายายหนี จ.นครศรีธรรมราช 60. พระครูวิจารณ์รัตนคุณ (พ่อท่านแก้ว) วัดท่าบอน จ.สงขลา 61. พระอธิการเชือน วัดโพธาราม จ.ตรัง 62. พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 63. พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 64. พระครูขันติยาภรณ์ (พรหม) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 65. พระครูพิพิธวรกิจ (คล้อย) วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 66. หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร 67. หลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง 68. หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม 69. หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดหลังเขา จ.นครสวรรค์ 70. พระอาจารย์แอ๊ด วัดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 71. พระครูพิลาศธรรมคุณ (ถม) วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย 72. พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ (ยก) วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย 73. พระครูจันทโรภาส (จันทร์) วัดท่าข่อย จ.สุโขทัย 74. พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตา (เย็นเต็ก) วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ 75. พระคณาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ (เย็นเชี้ยว) วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 76. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
[ ราคา ] โทรถาม
[ สถานะ ] มาใหม่