เจ้าพ่อเจตคุปต์ลอยองค์ พิมพ์กรรมการ

เจ้าพ่อเจตคุปต์ลอยองค์ พิมพ์กรรมการ จัดสร้างเป็นที่ระลึกวาระฉลองมณฑป ยกรูปเหมือนเจ้าพ่อเจตคุปต์ขึ้นประดิษฐานในมณฑป เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่เล็กและเนื้อสัมริดพิมพ์ใหญ่เล็ก รวม 4 องค์ ใต้ฐาน ตอกโค๊ต กก