วัตถุมงคลกรมราชทัณฑ์พระไพรีพินาศ รุ่น ๑ ปี ๒๕๓๘ เนื้อทองคำ/ เหรียญโลห์(อาร์ม)เจ้าพ่อเจตคุปต์ ปี ๒๕๕๖ เนื้อทองคำและเนื้อเงิน /เหรียญข้าวหลามตัดเจ้าพ่อเจตคุปต์ปางเทวดาและปางมนุษย์ ปี ๒๕๖๓ เนื้อเงิน