พระบูชาสีวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี พิมพ์ฐานเหลี่ยม

พระบูชาสีวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี พิมพ์ฐานเหลี่ยม ราชาแห่งโชคลาภ…ความอุดมสมบูรณ์…มั่งมีศรีสุข…ความเจริญรุ่งเรือง..มีไว้บูชาดีนักแล..ขนาดฐานกว้าง 2.2 ซ.ม. สูง 8.5 ซ.ม.